Rakennuttaminen ja valvonta

Taloyhtiön halutessa suoritamme projektin läpiviennin kokonaisvaltaisesti. Tällöin suoritamme myös urakan kilpailuttamisen, rakennuttamisen ja urakan valvonnan. Näin taloyhtiön ei tarvitse käyttää ylimääräisiä resursseja itse projektin läpivientiin. Meiltä löytyy pitkän kokemuksen perusteella hyviä urakoitsijaehdokkaita, joilta pyytää tarjouksia. Toki olemme avoimia myös mahdollisille isännöitsijän tai taloyhtiön urakoitsijaehdokkaille. Suoritamme pääosaan suunnittelukohteistamme myös itse urakan rakennuttamisen ja urakan valvonnan. Projektien läpivienti vaatii aina jonkin verran tiimityötä ja lopputuloksen kannalta toimiva yhteistyö suunnittelijan, urakoitsijan ja isännöitsijän/taloyhtiön kanssa on eduksi.

Rakennuttaminen

Urakan rakennuttamistehtävät pitävät sisällään urakkatarjouspyyntöjen lähetyksen, urakkatarjousten vertailun, urakkaneuvottelut sekä urakkasopimuksen laatimisen. Taloyhtiö tekee lopullisen urakoitsijan valinnan sekä osallistuu useimmiten urakkaneuvotteluun ainakin isännöitsijän kautta.

Valvonta

Urakan valvonta on oleellinen osa projektia, jotta suunniteltu lopputulos toteutuu kaikilta osin. Toki hyvän suunnittelun ja luotettavan urakoitsijan valinnan jälkeen valvontaan kulunut aika on selkeästi pienempi kuin mikäli suunnittelua ei ole tehty huolella tai urakoitsijalla ei ole riittävää kokemusta lämmitysverkostoista.

Valvontaan kuuluvat tarvittavat työmaakokoukset, toteutuksen ja suunnitelmien vastaavuuden tarkistaminen, asukaskysely, luovutuskokous ja tarvittavien pöytäkirjojen kirjoitus. Perussäätöurakoiden ja lämmönjakokeskusurakoiden kokoisissa urakoissa näkemyksemme mukaan suunnittelija on luonnollisin valinta myös urakan valvontaan. Suunnittelijalla on jo hyvä tuntemus kohteesta ja urakan sisällöstä. Suunnittelija myös viime kädessä vastaa onnistuneesta lopputuloksesta ja näin ollen urakan toteutuksen valvonta on myös suunnittelijan etu.

Seuraavaksi: Energia-avustus