Perussäädön tarpeellisuus

Suurin osa Suomen asuinrakennuksista kaipaisi patteriverkoston perussäätöä Motivan arvioiden mukaan. Motiva arvioi, että jopa kolme neljästä asuinrakennuksesta Suomessa on patteriverkoston osalta puutteellisesti säädetty. (Motiva Oy on valtion omistama energiansäästön asiantuntijayritys).

Patteriverkoston perussäätö on aiheellista tehdä:

  • aina samassa yhteydessä, kun patteriventtiilit/linjaventtiilit uusitaan
  • kun lämpötilaerot kiinteistön asuntojen/huonetilojen välillä ovat suuret
  • kiinteistön energiatalouteen vaikuttavien muutosten jälkeen, esim. ikkuna- tai julkisivuremontti
  • kun kiinteistön energiankulutus on suuri suhteessa vastaaviin kiinteistöihin
  • kun lämmitysverkostossa esiintyy häiritsevää virtaussuhinaa, jota ei saada poistettua esim. pumpun säätöasetusten muutoksilla suunnitelmalliseen maksimivirtaukseen vaikuttamatta

Lisäksi lämmitysverkoston asetukset (kokonaisvirtaama ja säätökäyräasetukset) on syytä vähintään tarkistaa, kun lämmitysjärjestelmä uusitaan. Mikäli edellisestä perussäädöstä on kulunut pitkä aika (yli 15 vuotta), kannattaa se toteuttaa kokonaisuudessaan lämmitysjärjestelmän uusimisen yhteydessä.


Asiasanat: patteriverkoston perussäätö, perussäätö, patteriverkosto, verkoston tasapainotus, lämmitysverkosto, patteriverkoston tasapainotus, tasapainotus, perussäätösuunnittelu, esisäätöarvo, energiansäästö.