Tasapainotus

Kun esisäätöarvot on asetettu paikoilleen ja verkosto toimintakunnossa, tehdään verkoston tasapainotus. Verkoston tasapainotuksessa säädetään verkoston vesivirrat ts. paine-erot (paine-ero saa aikaan veden virtauksen) suunnitelmien mukaisiin arvoihin. Tasapainotus tehdään käyttäen ns. paine-eromenetelmää. Patteriventtiilivalmistajat antavat patteriventtiilien virtaamat tietyllä käytettävissä olevalla paine-erolla ja mittaamme juuri tätä suuretta.

Mikäli verkoston painehäviö on pieni (lyhyt verkosto, väljä putkisto), ei linjasäätöventtiileiltä ole perusteltua kuristaa virtaamaa, vaan ne voidaan kiertää auki asentoon. Tällöin verkoston paine-erotaso mitataan ja säädetään suunnitelmalliseksi. Paine-ero mitataan tällöin verkoston eri osista.

Laajoissa verkostoissa tarvitaan linjasäätöventtiileitä. Niiden avulla säädetään kaikkiin linjoihin suunnitelmallinen meno/paluu välinen paine-ero. Linjasäätöventtiileille saadaan suunnitelmalliset säätöarvot verkoston mallinnuksen yhteydessä.

Verrattuna perinteiseen vesivirtojen mittaukseen perustuvaan menetelmään saavutetaan seuraavia etuja:

  • Patteriventtiilien suunnittelupaine-ero ja siten myös vesivirta toteutuu huomattavasti tarkemmin, koska mittaamme suoraan sitä paine-eroa, joka on suunniteltu patteriventtiilille. Linjasäätöventtiilistä aiheutuvaa mittausvirhettä ei ole. Näin saavutetaan parempi tasapaino verkoston osalta.
  • Ääniongelmat ovat helpommin vältettävissä, koska yleensä ääniongelmat johtuvat liiallisesta paine-erosta patteriventtiilin yli ja mittaamme juuri tätä suuretta.
  • Kohteidemme osalta paine-erotasot jäävät poikkeuksetta pienemmälle tasolle kuin vesivirtamittauksessa, koska paine-eromenetelmällä pystytään välttämään linjaventtiilien turha kuristaminen. Virtausmittausmenetelmällä linjaventtiileitä pitää kuristaa verkoston perälläkin luotettavan mittaustuloksen saamiseksi.
  • Tasapainotus on yksinkertaista tehdä yhdellä mittauskierroksella (suhteellinen säätötapa).

Verkoston tasapainotusmittausten jälkeen suunnittelija antaa urakoitsijalle luvan asentaa termostaatit pattereihin, joka on perussäätöurakan viimeinen vaihe.


Asiasanat: patteriverkoston perussäätö, perussäätö, patteriverkosto, verkoston tasapainotus, patteriverkoston tasapainotus, tasapainotus, perussäätösuunnittelu, esisäätöarvo, energiansäästö.