Suunnittelu

Perussäätösuunnittelu aloitetaan kiinteistökartoituksella ja lämpöjohtopiirustuksien läpikäynnillä. Näiden perusteella laaditaan työselostus, jossa määritellään vaihdettavat laitteet ja niiden tyypit ja määrät. Taloyhtiön halutessa suoritamme projektin läpiviennin kokonaisvaltaisesti. Tällöin suoritamme myös urakan kilpailuttamisen, rakennuttamisen ja urakan valvonnan. Näin taloyhtiön ei tarvitse käyttää ylimääräisiä resursseja itse projektin läpivientiin.

Perussäätösuunnittelun toinen vaihe käynnistyy työselostuksen laatimisen jälkeen. Jokaiselle huoneelle lasketaan tarvittava patteriin johdettava vesivirta huoneen lämpötehon tarpeen ja siellä olevan patterin perusteella. Tyypillisesti laskennan tuloksena ylimmän kerroksen patteri vaatii merkittävästi suuremman vesivirran verrattuna välikerroksen patteriin, jotta huoneiden väliset lämpötilaerot saataisiin poistumaan.

Tämä johtuu mm. seuraavista asioista:

  • yläkerroksen lämpötehon tarve on suurempi katon takia
  • asunnoissa kulkevat nousujohdot luovuttavat lämpöä välikerroksissa
  • menovesi jäähtyy ylempiin kerroksiin mentäessä
  • normaalisti patterimitoituksessa ei ole otettu huomioon edellä mainittuja asioita ts. välikerroksissa on ”ylisuuret” patterit

Tästä johtuen patterit ovat yläkerroksessa tyypillisesti kauttaaltaan lämpimiä ja välikerroksessa pattereiden alaosat ovat viileitä, vaikka huonelämpötilat ovat samalla tasolla.

Teemme laskentatyön erityisesti paine-eromenetelmän käyttöön kehitetyllä Jaconi-suunnitteluohjelmalla, joka ottaa huomioon edellä mainitut asiat. Mikäli verkoston huolellista mallinnusta ei suoriteta ja patterien esisäätöarvolaskenta suoritetaan pelkästään patterin nimellistehon perusteella, joudutaan talvikauden säätötöihin käyttämään pitkä aika eikä lopputulos useinkaan vastaa huolellisen suunnittelun perusteella saatuja esisäätöarvoja.

Suunnitellut pattereiden vesivirrat toteutetaan esisäädettävien patteriventtiilien avulla. Esisäätöarvo määrittää patteriventtiilin rungossa olevan virtausaukon suuruuden. Urakoitsija asettaa suunnitelmien mukaiset esisäätöarvot paikoilleen jokaiseen patteriventtiiliin.

Perussäätösuunnittelua varten tarvitaan lämpöjohtopiirustukset. Mikäli taloyhtiöllä ei niitä ole, voidaan suunnittelua varten tarvittavat patteri- ja linjatiedot selvittää huoneistokäynnein ja merkitä tasopiirustuksiin.Asiasanat: patteriverkoston perussäätö, perussäätö, patteriverkosto, verkoston tasapainotus, patteriverkoston tasapainotus, tasapainotus, perussäätösuunnittelu, esisäätöarvo, energiansäästö.