Perussäädön tarpeellisuus

Perussäädön tarpeellisuus

Suurin osa Suomen asuinrakennuksista kaipaisi patteriverkoston perussäätöä Motivan arvioiden mukaan. Motiva arvioi, että jopa kolme neljästä asuinrakennuksesta Suomessa on patteriverkoston osalta puutteellisesti säädetty. (Motiva Oy on valtion omistama energiansäästön asiantuntijayritys).

Patteriverkoston perussäätö on aiheellista tehdä:

  • aina samassa yhteydessä, kun patteriventtiilit/linjaventtiilit uusitaan
  • kun lämpötilaerot kiinteistön asuntojen/huonetilojen välillä ovat suuret
  • kiinteistön energiatalouteen vaikuttavien muutosten jälkeen, esim. ikkuna- tai julkisivuremontti
  • kun kiinteistön energiankulutus on suuri suhteessa vastaaviin kiinteistöihin
  • kun lämmitysverkostossa esiintyy häiritsevää virtaussuhinaa, jota ei saada poistettua esim. pumpun säätöasetusten muutoksilla suunnitelmalliseen maksimivirtaukseen vaikuttamatta

Lisäksi lämmitysverkoston asetukset (kokonaisvirtaama ja säätökäyräasetukset) on syytä vähintään tarkistaa, kun lämmitysjärjestelmä uusitaan. Mikäli edellisestä perussäädöstä on kulunut pitkä aika (yli 15 vuotta), kannattaa se toteuttaa kokonaisuudessaan lämmitysjärjestelmän uusimisen yhteydessä.

Saavutettavat edut

Lämmitys on normaalisti yksi taloyhtiön suurimpia kustannuksia. Kokemusten mukaan hyvin toteutetulla perussäädöllä voidaan saavuttaa jopa 10-15 prosentin säästö energiankulutuksessa. Karkeasti voidaan arvioida, että huonelämpötilojen pudottaminen yhdellä asteella säästää keskimäärin viisi prosenttia asuinkerrostalon lämmityskustannuksista. Epätasapainossa olevassa verkostossa tyypillisesti osassa asuntoja saattaa olla hyvinkin lämmin, koska menovesikäyrää on jouduttu nostamaan, jotta kylmät asunnot on saatu siedettävän lämpimiksi. Kun sisälämpötilat saadaan asuntojen osalta tasaisiksi, voidaan menovesikäyrä säätää optimaaliseksi. Energiansäästöpotentiaali riippuu lähtötilanteesta. Tyypillisesti energiansäästöpotentiaali on suurin kohteissa, joissa verkoston varusteet ovat hyvin vanhoja tai asuntojen sisälämpötilaerot ovat suuria. Energiansäästön lisäksi tasaiset huonelämpötilat ja oikea sisälämpötilataso ovat merkittävä asumismukavuuteen liittyvä asia. Näin perussäädöllä on selkeä vaikutus asumismukavuuteen.

Paine-eromenetelmällä suoritetun perussäädön tyypilliset hyödyt:

  • tasaiset huonelämpötilat
  • ei häiritsevää virtaussuhinaa patteriventtiileistä
  • asumismukavuus paranee
  • uusitut venttiilit ym. varusteet ovat toimintakuntoisia (käyttö ja ylläpito helpottuvat)
  • energian kulutus ja käyttökustannukset laskevat

Seuraavaksi: Saavutettavat edut

Asiasanat: patteriverkoston perussäätö, perussäätö, patteriverkosto, verkoston tasapainotus, lämmitysverkosto, patteriverkoston tasapainotus, tasapainotus, perussäätösuunnittelu, esisäätöarvo, energiansäästö.