Tasapainotus

Kun patteriventtiilien esisäätöarvot on asetettu paikoilleen ja verkosto toimintakunnossa, tehdään patteriverkoston tasapainotus. Tasapainotuksessa säädetään patteriverkoston vesivirrat ts. paine-erot (paine-ero saa aikaan veden virtauksen) suunnitelmien mukaisiin arvoihin. Tasapainotus tehdään käyttäen paine-eromenetelmää. Patteriventtiilivalmistajat taulukoivat patteriventtiilin läpi menevät vesivirrat tietyllä käytettävissä olevalla paine-erolla ja mittaamme juuri tätä suuretta.

Mikäli patteriverkoston painehäviö on pieni (lyhyt verkosto tai isoja putkia), ei linjasäätöventtiileiltä ole perusteltua rajoittaa virtaamaa, vaan ne voidaan kiertää auki asentoon. Tällöin verkoston paine-erotaso mitataan ja säädetään suunnitelmalliseksi pumpun säätöarvoja muuttamalla ja varmistetaan suunniteltu paine-ero verkoston eri osista.

Laajoissa verkostoissa tarvitaan linjasäätöventtiileitä. Niiden avulla säädetään kaikkiin linjoihin patteriverkoston tasapainotuksen yhteydessä suunnitelmallinen meno- ja paluulinjan välinen paine-ero. Linjasäätöventtiileille saadaan suunnitelmalliset säätöarvot verkoston mallinnuksen yhteydessä ja paine-erot varmistetaan verkoston mittauksen yhteydessä.

Helsingin Laskentasäädön suunnittelukohteissa suunnittelijamme tekevät patteriverkoton tasapainotusmittaukset, ei urakoitsija. Näin varmistamme toimivan lopputuloksen ja annamme myös takuun työllemme.

Verrattuna perinteiseen vesivirtojen mittaukseen perustuvaan menetelmään saavutetaan seuraavia etuja:

  • Patteriventtiilien suunnittelupaine-ero ja siten myös vesivirta toteutuu huomattavasti tarkemmin, koska mittaamme suoraan sitä paine-eroa, joka on suunniteltu patteriventtiilille. Linjasäätöventtiilistä aiheutuvaa mittausvirhettä ei ole. Näin saavutetaan parempi tasapaino patteriverkoston osalta.
  • Ääniongelmat patteriventtiileillä ovat helpommin vältettävissä, koska yleensä ääniongelmat johtuvat liiallisesta paine-erosta patteriventtiilin yli ja mittaamme juuri tätä suuretta.
  • Kohteidemme osalta paine-erotasot jäävät poikkeuksetta pienemmälle tasolle kuin vesivirtamittauksessa, koska paine-eromenetelmällä pystytään välttämään linjaventtiileillä tehtävä turha viratuksen rajoittaminen. Virtausmittausmenetelmällä linjaventtiileitä pitää rajoittaa verkoston perälläkin luotettavan mittaustuloksen saamiseksi.
  • Patteriverkoston tasapainotus on yksinkertaista tehdä yhdellä mittauskierroksella, koska käytetään suhteellista säätötapaa, joka on käytössä esimerkiksi ilmanvaihtojärjestelmien säädössä.

Patteriverkoston tasapainotusmittausten jälkeen suunnittelija antaa urakoitsijalle luvan asentaa termostaatit pattereihin, joka on perussäätöurakan viimeinen vaihe.

Seuraavaksi: Takuu

Asiasanat: patteriverkoston perussäätö, perussäätö, patteriverkosto, verkoston tasapainotus, patteriverkoston tasapainotus, tasapainotus, perussäätösuunnittelu, esisäätöarvo, energiansäästö.