Muut palvelut

MAALÄMPÖ 

Taloyhtiön lämmitysjärjestelmän uusimisen yhteydessä voi olla ajankohtaista harkita myös muita lämmitysmuotoja kuin käytössä oleva. Maalämpö on uusiutuvana energiamuotona yksi vaihtoehdoista. Mikäli taloyhtiö on harkitsemassa maalämpöön siirtymistä, on suositeltavaa lähteä liikkeelle esiselvityksestä ja kannattavuuslaskelmasta. 

Maalämmön esiselvitys ja kannattavuuslaskelma

Voimme tarjota kannattavuuslaskelman ja esiselvityksen laatimisen puolueettomona toimijana taloyhtiön päätösten tueksi. Kannattavuuslaskelma ja esiselvitys on sisällöltään pääosin alla oleva.

  • Maalämpökaivojen poraamismahdollisuuden selvittäminen.
  • Alustava mitoitus: laitteiston lämpöteho, porakaivojen määrä ja yhteissyvyys sekä lisälämmityskapasiteetti sekä arvio siitä, saadaanko tontille sijoitettua riittävä määrä porakaivoja
  • Sähköliittymän tehon korotustarpeen arviointi ja siitä aiheutuvien kustannusten karkea arviointi.
  • Investointikustannusarvio perustuen joko muihin vastaaviin kohteisiin toteutettuihin investointeihin tai järjestelmätoimittajan budjettitarjoukseen
  • Kannattavuuslaskelma maalämmön osalta perustuen todelliseen kaukolämmön kulutukseen, ja maalämpölaitteiston suoritusarvojen perusteella tehtyyn laskelmaan sähkönkulutuksen ja muiden käyttökustannusten osalta huomioituna taloyhtiön antamat muut laskentaperusteet.

Maalämpöprojektin vetäminen

Mikäli taloyhtiö päättää esiselvityksen jälkeen lähteä viemään eteenpäin lämmitysjärjestelmän muuttamista maalämmöksi, olemme mielellään taloyhtiön käytettävissä taloyhtiötä avustavana projektinvetäjänä.

LÄMMITYSONGELMIEN RATKAISEMINEN:

Olemme käytettävissä tilanteissa, joissa lämmitysverkostossa on isompia ongelmia esim. huonelämpötilat vaihtelevat yhtiössä tai jokin osa patteriverkostoa ei lämpene riittävästi. Pystymme suunnitelmiin tutustumalla ja kohdekäynnillä yleensä selvittämään syyn ja antamaan ratkaisuehdotuksen. Mahdolliset lämmitykseen liittyvät ongelmat tulevat esiin talvikaudella. Voimme olla avuksi mahdollisten ongelmien ratkaisuissa ja syiden selvittämisessä.

LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN KUNTOARVIO:

Mikäli lämmitysjärjestelmän kunto mietityttää, voimme tarjota koko lämmitysjärjestelmän kuntoarvion. Kuntoarvio alkaa kohdekäynnillä, jossa käydään lämmönjakokeskuksessa, yleisissä tiloissa ja muutamassa huoneistossa. Lämmönjakokeskuksen osalta tehdään arvio laitteiston kunnosta ja annetaan suositus mahdollisista huolto- tai uusimistarpeista. Lisäksi käynnin yhteydessä tarkastetaan laitteistolla olevat säädöt verkostojen osalta. Muiden lämmitysjärjestelmän laitteiden osalta tehdään ammattilaisen silmämääräinen tarkastus. Kuntoarviosta laaditaan raportti, jossa on suositukset jatkotoimenpiteistä.