Lämmönjakokeskussuunnittelu

Lämmönjakokeskus on tärkeä osa talon lämmitys- ja käyttövesiverkostoa. Kyse on noin 20-25 vuoden investoinnista. Lämmönjakokeskuksen suunnittelulla saavutetaan sekä taloudellinen, että tekninen hyöty verrattuna siihen, että laitteisto uusitaan suoraan siirrinten mitoitusarvojen perusteella. Lämmönjakokeskuksen suunnittelun kustannus saadaan takaisin jo mahdollisesti toteutuksen, mutta viimeistään käyttöiän aikana.

  • Suunnittelun yhteydessä valitaan juuri kohteen verkostoon sopivat ja oikein mitoitetut pumput ja muut varusteet.
  • Yksityiskohtaisen suunnitelman perusteella saadaan saman sisältöiset vertailukelpoiset tarjoukset urakoitsijoilta.
  • Suunnittelun yhteydessä määritetään lämmönjakohuoneen osalta myös muut tarvittavat kunnostustoimenpiteet.

Lämmönjakokeskuksen uusimiseen liittyvä suunnittelu kattaa seuraavat palvelut:

  • kaukolämpölaitteiden suunnittelun
  • tarvittavien piirustusten laatimisen
  • työselostuksen laatimisen
  • suunnitelmien hyväksyttämisen energialaitoksella

Taloyhtiön halutessa suoritamme projektin läpiviennin kokonaisvaltaisesti. Tällöin suoritamme myös urakan kilpailuttamisen, rakennuttamisen ja urakan valvonnan. Näin taloyhtiön ei tarvitse käyttää ylimääräisiä resursseja itse projektin läpivientiin.

Lämmönjakokeskuksen teknistaloudellinen käyttöikä on 20-25 vuotta. Tämän jälkeen yksittäisten osien uusiminen ei ole enää taloudellisesti järkevää, vaan laitteisto on perusteltua uusia kokonaisuutena. Suunnitelmallinen uusiminen on aina kokonaistaloudellisesti edullisempaa kuin lämmönjakolaitteiston uusiminen kiiretyönä esimerkiksi siirtimen rikkoutuessa.

Lämmönjakokeskuksen uusiminen aiheuttaa normaalisti yhden päivän käyttövesi- ja lämmityskatkon lämmönjakokeskuksen kytkentäpäivänä. Urakoitsijat suorittavat lämmönjakokeskusten uusimisia ympäri vuoden.

Seuraavaksi: Patteriverkoston perussäätö tai Rakennuttaminen ja valvonta