Energia-avustus taloyhtiöille energiatehokkuutta parantavaan korjaukseen

Energia-avustus taloyhtiöille, ARA

Taloyhtiöillä on mahdollisuus hakea energia-avustusta ARA:sta vuosina 2020-2022 Avustuksen kriteerinä on, että taloyhtiö on tekemässä energiatehokkuutta parantavan korjauksen tai korjauksia ja niiden mukaan laskettu E-luku on kerrostaloissa 32 % ja rivitaloissa 36 % pienempi kuin rakennusajankohdan mukaan laskettu E-luku. On hyvä huomata, että korjauksen jälkeisen E-luvun laskennassa voidaan ottaa huomioon myös kaikki taloon aikaisemmin tehdyt energiatehokkuutta parantaneet korjaukset. 

Avustusta voi saada hyvin monenlaisiin korjauksiin. Esimerkiksi patteriverkoston perussäätöön kannattaa ehdottomasti hakea tukea, jos yllä mainitut kriteerit täyttyvät. Lista avustettavista korjauksista löytyy ARA:n sivuilta (https://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Energiaavustus/Avustettavat_korjaukset) 

Avustettavat summat riippuvat korjauksesta. Esimerkiksi patteriverkoston perussäätöön voidaan hyväksyä tuettavaksi 50 % kustannuksista ja suunnittelukustannuksista 100 %, joihin sisältyy myös rakennuttaminen ja valvonta. Maksimissaan tukea voi saada 4000 €/asunto tai 50 % hankkeen hyväksytyistä kustannuksista (pienempi edellä mainituista). Toisin sanoen lopullisista kustannuksista tukea voi saada esimerkiksi patteriverkoston perussäätöurakasta 25 % ja suunnittelun osuudesta 50 %.   

Energia-avustusprosessin eteneminen:

  1. Taloyhtiön päätös hankkeeseen ryhtymisestä 

  1. E-lukuvertailun teettäminen 

  1. Hankeselvityksen ja kustannusarvion teettäminen 

  1. Hakemuksen jättäminen ARA:an 

  1. Urakka 

  1. Uuden energiatodistuksen laatiminen 

  1. Maksatushakemuksen jättäminen ARA:an 

Helsingin Laskentasäätö voi olla apunanne kaikissa prosessin vaiheissa. Voimme laskea E-lukuvertailun ja laatia hankkeesta selvityksen sekä tehdä kustannusarvion. Valtakirjan avulla voimme jättää hakemuksen ARA:an. Omissa suunnittelukohteissamme voimme toimia urakan rakennuttamistehtävissä ja valvojina. Laadimme tarvittaessa uuden energiatodistuksen ja valtakirjalla voimme tehdä maksatushakemuksen ARA:an. 

Minkälaisissa tilanteissa sitten on mahdollista saavuttaa kriteerit energia-avustuksen hakemiseksi? Helppona nyrkkisääntönä voi sanoa, jos taloyhtiön alkuperäinen lämmitysmuoto on ollut öljy tai koksi ja jossain vaiheessa on siirrytty kaukolämpöön, niin kriteerien täyttyminen on todennäköistä, vaikka tehtävän energiatehokkuutta parantava korjauksen parannus nykytilanteeseen ei olisi valtavan suuri. Tällaisissa tilanteissa kannattaa E-lukuvertailu aina teetättää. Mikäli taloyhtiön alkuperäinen lämmitysmuoto on ollut kaukolämpö, niin energiatehokkuutta parantavia korjauksia täytyy olla enemmän jo tehtynä tai sisältyä tukeen haettavaan korjaukseen. 

Mikäli taloyhtiössä ollaan harkitsemassa energiatehokkuutta parantavaa korjausta tai ollaan jo sellaisesta päätetty, kannattaa mahdollisuus energia-avustukseen selvittää. Helpointa päästä liikkeelle on lähettää Helsingin Laskentasäädölle kohteen isännöitsijätodistus, energiatodistuslista tehdyistä remonteista ja alkuperäinen lämmitysmuoto. Teemme nopean analyysin tilanteesta ja kerromme, minkälaisia mahdollisuuksia taloyhtiöllä on energia-avustukseen. 


Energia-avustus taloyhtiöille


Lisätietoja: 

ARA:n energia-avustus taloyhtiöille hakuohje: https://www.ara.fi/download/noname/%7B5894F745-E16A-4EBD-9DE1-49759AEDACE4%7D/154070 

Seuraavaksi: Energiatodistus